Hazırki Uğursuz Mübarizə Strategiyaları

Hazırkı müxalifət cəbhəsini iki qrupa ayırmaq olar: a) Qətiyyəti olan və strategiyası olmayan, b) strategiyası olan, amma qətiyyəti olmayan. Hazırkı mübarizə metodu isə bəzi partiyalar tərəfindən müdafiə olunan icazəli mitinqlərdir. Belə bir imkanlar altında mitinq təşkil etmək və ora minlərlə insanı cəlb etməyin özü bir qəhrəmanlıqdır. Bunu danmaq olmaz. Lakin xalqa bu cür qəhrəmanlıqlar lazım […]

Liberalizm

Azərbaycan bizim təsadüfən doğulduğumuz yer olmasına baxmayaraq bizden gözlənən bu torpaqlarda yaşayan cəmiyyət üçün bütün həyatımızı həsr etməkdir. Halbuki bunu belə görənlər anlamırlar ki, biz liberallar inanırıq ki, fərd cəmiyyətə yox, cəmiyyət fərdə xidmət etməlidir. Yalnız belə olduqda insan ləyaqəti hər hansı mücərrəd sosial vəziyyətdən qoruna bilər. Və liberal yanaşma insanların azadlıqlarını qorumaqla bərabər bu […]