Azərbaycandakı təhsil sistemin problemləri və həll yolları

OYAN hərəkatının konsulları Nahid Cəfərov və Toğrul İsaoğlu Azərbaycandakı təhsil sistemin problemləri və onun həll yollarını danışırlar.

– Təhsil bütün problemlərin köküdür

– Hər rejim öz təhsil sistemin yaradır

– 11 il eyni təhsil ocağında təhsil çağımıza uyğun deyil

– Müəllimlərin maaşlarının aşağı olması şüurlu siyasətin nəticəsidir

– Yataqxanalı təhsil ocaqları uğurlu gənclik yetişdirər

– Əzbərçi təhsil sistemi gənclik üçün əsas problemdir

– Hər oxuduğunuz kitab həqiqətləri demir

– Müzakirə mədəniyyəti yeni ideyaları doğurur

– Azərbaycandə mediada nə baş verirsə təhsildə də eyni şey olur

– Rəqabətin olduğu yerdə inkişafda olar həmçinin təhsildə də.

– 4cü sənayə inqilabına biz hazır deyilik nə təhsilimiz nə də dövlət idarəçilik sistemimiz

– Azərbaycan güclü təhsil sistemi dövlətin təhlükəsizliyinin qarantı olar

– 4cü sənayə inqilabı insanlar arasında biolojik fərqə də səbəb olacaq

– OYANən etdiyi Cəlil Məmmədquluzadənin dövründə etdiyidir Məqsədimiz gözəl Azərbaycan və güclü XALQ formalaşdırmaqdır.