Demokratiya və Liberal dəyərlər nədir?

– Demokratiya Xalqın Hakimiyyətidir.

– Cəmiyyətə zərər verməyən düşüncəyə hörmətlə yanaşmalıyıq

– Hər etnik qrub Azərbaycanda Azad yaşamalıdırlar

– İnsanlar istədikləri kimi yaşamalıdır