MÜXALİFƏT BİRLİK FORMALARI NECƏ OLMALIDIR?

-Azərbaycan da müxalifət birləşə bilər mi?

-Müxalifət  ideologiya və məqsədlərə görə birləşə bilər.

-Azərbaycan da müxalifət görünən o ki, məqsədlərə görə birləşir

– Əsas məsələ biz necə ortaq nöqtəyə gələcəyik?

– Biz demokratiya istəyirik, Azərbaycan da dəyişim istəyirik amma nəyi nəyə dəyişəcəyik?

– Hər müxalifət partiyası ölkədə necə bir rejim gətirmək istəyirlər açıqca ortaya qoymalıdır

– İsgəndər Həmidovun 36 partiyasını bir araya gətirməsi 90-ların ittifaqıdır

-Əli Kərimlinin qurmağa çalışdığı ittifaq daha real bir ittifaqdır

– Oyan Hərəkatının tənqidlərindən sonra siyasət mediasında müxalifət öz gücünün fərqinə varan daha real dəyişiklər olmaya başladı

– Bu 90-ların ittifaqının arxasında yaxın bir gələcək də ölkə də ola biləcək bir iqtisadi böhran da real partiyaların ittifaqının qabağını  almaq və buna alternativ yaratmaq istəyə bilərlər

– Azərbaycan da müxalifət populist fikirlərlə deyil günümüzün real vəziyyətinə görə vədlər də etməlidir