Letter to Mr. Pashinyan / Cənab Paşinyana cavab

Dear Prime Minister Pashinyan,

You mentioned in your appeal to the Azerbaijani people that Azerbaijanis, like Armenians, are peaceful nation and you are ready to launch a dialogue not only with the government of Azerbaijan, but also with the Azerbaijani nation. We also believe that every nation wants to lieve in peace and prosperity as ordinary members of the nation have to carry the burden of wars. We would like to believe the sincerity of your message about the Armenians, how peaceful they are.   

The intention of this letter is not to highlight who a guilty and an occupant is and whose territory has been occupied. It is impossible to fit these issues within the limited framework of this letter. Under your leadership, the democratic regime has been settled down in Armenia as a result of which new government presumably reflects the will of peaceful Armenian nation. This is the main difference between democratic and undemocratic regimes.

Armenian nation and the legitimate representatives of this nation are well aware of the crime against humanity committed by the military units of Armenia in Khojaly on 26 February 1992 as a result, 613 people, including children and older people were killed. This ethnic cleansing was confirmed in the interviews of top Armenian officials such as Zory Balayan, Serj Sarkisyan and Ter Petrosyan who happened to be in the chain of command from Armenian side. We know that the whole nation cannot be hold responsible for the crime committed by individual military and public officials. Our expectations from Armenian nation and from you, as the legitimate representative of this nation, are to punish those who bear the responsibility of that ethnic cleansing within the framework of law.

We are also aware that the Armenian nation has the same kind of expectation from us regarding the event took place in Sumgayit. Unfortunately, we have not succeeded in establishing democracy in Azerbaijan yet. Once a new democratic regime is formed in Azerbaijan, we will also investigate the case of Sumgayit and will punish those officials who committed crimes against Armenians of Sumgayit. Armenians lived in Sumgayit were (would be) the citizens of Azerbaijan and the government was supposed to protect its citizens regardless of ethnic differences. Azerbaijanis are not only a peaceful nation, but also a just nation. Justice has no ethnic identity.        

Cənab Baş Nazir Paşinyan,

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan xalqına ünvanladığınız çağırışda Azərbaycan xalqının Ermənistan xalqı kimi sülhpərvər olduğunu qeyd edirsiz. Bəli, biz də inanırıq ki, müharibənin bütün acısını çiyinləri üstündə daşıyan xalqın siravi üzvləri hər zaman sülh və əmin-amanlıq istəyirlər. Erməni xalqının da Azərbaycan xalqı kimi sülhpərvər olmasına və sizin bu çağırışınızda tam səmimi olmağınıza inanmaq istərdik.

Bu məktubda kimin haqlı, kimin haqsız, kimin işğalçı və kimin işğala məruz qalması məsələlərini qaldırmaq istəmirəm. Bunun kimi məsələlər bu məktuba sığmaz və məktubun niyyəti də bu deyil. Sizin rəhbərliyiniz altında Ermənistanda demokratik bir sistem qurulub. Demokratiyanı digər sistemlərdən fərqləndirən əsas element onun xalqa yaxın olması və xalqın mövqeyini təmsil etməsidir.

Sülhpərvər xalq olan Erməni xalqı və bu xalqın legitim təmsilçisi olan hazırki Ermənistan dövləti də çox gözəl bilir ki, müharibə zamanı 1992-ci ilin 26 fevral tarixində Xocalıda 613 sivil azərbaycanlı körpə, qadın, qoca deyilmədən erməni hərbçiləri tərəfindən qətlə yetirildi. Bu insanlığa qarşı olan cinayəti törədən Zori Balayan, Serj Sarkisyan və Levon Ter Petrasyan və digərləri cinayəti etiraf edərək müsahibələr veriblər. Heç bir xalq cinayətkar deyil, biz bunu bilirik. Cinayətkar yalnız həmin cinayəti törətmiş şəxsə deyilir. Biz sülhpərvər erməni xalqından və bu xalqın legitim təmsilçisi olan sizdən bu cinayətdə əli olmuş cinayətkarların qanun qarşısında cəzalandırılmasını gözləyirik.

Biz bilirik ki, Ermənistan xalqının da bizdən Sumqayıtla bağlı müəyyən gözləntiləri var. Biz Oyan Hərəkatı arzuladığımız demokratik dövləti hələ ki qura bilməmişik. Azərbaycanda da xalqını təmsil edən dövlət qurulacaqsa, biz də Sumqayıt hadisələrini ədalətli formada araşdırıb, Sumqayıtda yaşamış ermənilərə qarşı əli cinayətə bulaşmış rəsmiləri tapıb cəzalandıracağıq. Bəli, Azərbaycan xalqı təkcə sülhsevər xalq deyil, həm də ədalətli xalqdır. Ədalətin isə milli mənsubiyyəti olmur.

Hörmətlə,

Oyan Hərəkatı